English version

3/19/2018 7:52:34 AM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good Morning!
 

 

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

  Cập nhật: 07/25/2016 7:49

 

   

Tải phiếu đăng ký tuyển sinh tại đây

Đăng ký Online tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Liên hệ