English version

9/4/2015 4:21:34 AM Tháng/Ngày/Năm - Múi giờ 7 Hà Nội

Good Morning!
 

 

Cơ Cấu Tổ Chức

 

Đăng nhập Web Mail

 

 

Cơ sở 1(Cơ sở chính)

Địa chỉ:  Số 24, Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hoà, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3.863.367

Fax: 0211.3.863.501
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: Số 24, Đường Nguyễn An Ninh, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Điện thoại:

Fax:
Email: txdso4@gmail.com, tcxdso4@xaydung4.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Cập nhật: 09/07/2011 16:02

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN
Ở ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP XÂY DỰNG SỐ 4

 

        Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ Trường Trung cấp Xây dựng số 4 đã đề ra kế hoạch, mục tiêu phát triển đảng viên cho từng năm; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua để tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đây là cách làm hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên ở Trường Trung cấp Xây dựng số 4.


        Để tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng “Kết nạp đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng”, những năm qua, Đảng ủy Trường Trung cấp Xây dựng số 4 đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tập trung chỉ đạo Đoàn thanh niên đề ra kế hoạch, mục tiêu phấn đấu không ngừng nâng cao số lượng, chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.


        Sau khi kết nạp, đa số các Đảng viên đó phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày, nhiều đồng chí đã được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo của các phòng, khoa. Công tác phát triển Đảng viên mới đã góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác Đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững vạnh.


          Tổ chức đoàn luôn xác định tham gia xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nên thường xuyên chú trọng, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Đồng thời tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên trong Nhà trường tích cực phấn đấu, học tập và làm việc tốt để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, Ban chấp hành đoàn trường đã quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, thông qua sinh hoạt đoàn; động viên khen thưởng kịp thời những đoàn viên phấn đấu tốt, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Các cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… đã tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên thanh niên. Qua đó đã xuất hiện nhiều đoàn viên ưu tú, các hạt nhân phong trào, là nguồn để bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Tuy nhiên, số lượng đoàn viên ưu tú được xem xét, kết nạp Đảng vẫn còn thấp so với số đoàn viên đã giới thiệu. Điều này cho thấy công tác phát triển Đảng trong Nhà trường vẫn còn khó khăn, hạn chế đặc biệt là đối với đoàn viên là học sinh, nguyên nhân được nhận định là do thời gian đào tạo tại trường ngắn, bên cạnh đó việc thẩm tra xác minh, kết luận về lịch sử chính trị của học sinh mất nhiều thời gian, khi chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ thì học sinh đã ra trường.


        Để tiếp tục làm tốt công tác phát triển đảng viên Đảng ủy Trường Trung cấp Xây dựng số 4 đã lập kế hoạch để thực hiện một số giải pháp sau:
        Một là, Đảng ủy Nhà trường sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chi bộ trực thuộc thực hiện công tác phát triển đảng viên, kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm. Chi bộ có kế hoạch quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; phân công đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên, xem đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên.
        Hai là, thường xuyên tổ chức học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng trong đoàn viên, học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giác ngộ lý tưởng cách mạng, làm cho đoàn viên, học sinh hiểu rõ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để tự giác vào Đảng.
        Ba là, thường xuyên phát động các phong trào học tập, rèn luyện trong đoàn viên, học sinh như hoạt động tình nguyện, chiến dịch mùa hè xanh… để rèn luyện thử thách qua thực tiễn. Các tổ chức đoàn thể của Nhà trường định kỳ lựa chọn, giới thiệu đoàn viên, công đoàn viên ưu tú cho cấp ủy, chi bộ. Tổ chức gặp gỡ giữa đoàn viên, công đoàn viên ưu tú với cấp ủy đảng để đối thoại những vấn đề về rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên.
        Bốn là, củng cố, kiện toàn Ban chấp hành đoàn trường, tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng cho cấp ủy chi bộ ở các khoa, phòng để làm tốt công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.
        Một số hình ảnh lễ kết nạp Đảng ở các chi bộ Nhà trường năm 2010-2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

Công tác Đảng

 

Công Đoàn

Công tác Công Đoàn

 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Công tác Đoàn

 

Đối tác

   
Bộ Xây dựng
Môi trường ngành Xây dựng
   
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội Trường Cao đẳng Xây dựng công trình đô thị
   
Báo Xây dựng điện tử  
   
 
Liên hệ